Doporučujeme: NEJLEPŠÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ | Služby na web | Měření rychlosti internetu | TV program | SUDOKU | Stahovač videí z YouTube

Můj blog – až 10 % špičkového kódu navíc!

Blokace Číny

Datum: 28. 12. 2023 10.45 | Autor: Lukáš | 403× | Kategorie: Software | Komentáře: 0

Frčí útok? Je to SYN flood útok. Člověk přemýšlí, jestli nepřejít jinam, ale tam by se přesměroval i útok (dle A záznamu v DNS), takže:

#!/bin/bash

#zdroje: https://blog.ip2location.com/knowledge-base/how-to-block-ip-addresses-from-a-country-using-ipset/ a https://www.ip2location.com/free/visitor-blocker
# Create the ipset list
ipset -N countryblocker hash:net

# remove any old list that might exist from previous runs of this script
rm /root/scripts/cn.zone

# Pull the latest IP set for China
cd /root/scripts
wget -P . http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/cn.zone

sed -i '/^#/d' /root/scripts/cn.zone
sed -i 's/^/ipset add countryblocker /g' /root/scripts/cn.zone
sed  -i '1i ipset create countryblocker nethash' /root/scripts/cn.zone

chmod +x /root/scripts/cn.zone
bash /root/scripts/cn.zone

iptables -A INPUT -m set --match-set countryblocker src -j DROP

# Add each IP address from the downloaded list into the ipset 'china'
#for i in $(cat /root/scripts/cn.zone ); do ipset -A china $i; done

###
#iptables -A INPUT -m set --match-set countryblocker src -j DROP
###

chmod +x /root/scripts/cn.zone
bash /root/scripts/cn.zone

# Restore iptables
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.firewall.rules


echo "
Listen 89.221.212.196:80
Listen [2a02:2b88:2:1c4::1]:80


    Listen 89.221.212.196:443
    Listen [2a02:2b88:2:1c4::1]:443


" > /etc/apache2/ports.conf

apache2ctl graceful

Vypnací skript:

#!/bin/bash

### delete
#iptables -D INPUT -m set --match-set countryblocker src -j DROP
#iptables -D FORWARD -m set --match-set countryblocker src -j DROP
ipset destroy countryblocker

iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -X
iptables -X -t nat

ip6tables -F
ip6tables -F -t nat
ip6tables -X
ip6tables -X -t nat

echo "
Listen 89.221.212.196:81
Listen [2a02:2b88:2:1c4::1]:80


    Listen 89.221.212.196:443
    Listen [2a02:2b88:2:1c4::1]:443


" > /etc/apache2/ports.conf

apache2ctl graceful

Podobné články:
Kompletní blokace Číny


Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napiš prosím číslici pět: